සුනිල් එදිරිසිංහ පැරීසියේදී ප්‍රථමවරට උපන් දිනයක් සමරයි

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී සුනිල් එදිරිසිංහ මහතා සිය හැට අට වැනි උපන් දින සැමරුම පැරීසියේ දී සමරනු ලැබිණ.

Sunil Edirisinge's tour of France 1.jpg

ප්‍රංශයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති තිලක් රණවිරාජ මහතා විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ මෙම උපන් දින සැමරුම පසුගිය 19 වැනිදා රාත්‍රියේ පැරීසියේ පිහිටි තානාපති නිළ නිවසේදී පැවැත්විණ. යුරෝපය තුළ සිදු කැරුණු ” සඳකඩ පහණ ” ගී ප්‍රසංග මාලාවකට සහභාගිවෙමින් සිටි සුනිල් එදිරිසිංහ මහතා පසුගිය 18 වැනි දින එම ප්‍රසංගය පැරීසියේ දී පවත්වනු ලැබිණ.


දෙසැම්බර් 19 වැනි දිනට යෙදී තිබුණු ඔහුගේ උපන් දිනය සැමරීම මෙන්ම පැරීසියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික රසිකයන්ට සුනිල් එදිරිසිංහ කලාකරුවා සම්මුඛ කර දීමේ අපේක්ෂාව පෙරදැරිව ප්‍රංශයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා විසින් සුහද හමුවක් සංවිධානය කර තිබුණු අතර, ඊට පැරීසියේ වෙසෙන කලා රසිකයන් බොහෝ පිරිසක් සහභාගි විය.
 

Sunil Edirisinge's tour of France 2.jpg

Sunil Edirisinge's tour of France 7.JPG

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රවීණ ගීත රචක බංඩාර ඇහැලියගොඩ මහතා ද සහභාගි විය.